پیش بینی زلزله توسط هوش مصنوعی :پیش‌بینی دقیق وقت وقوع زلزله یکی از مهم ترین چالش‌های قبل روی دانشمندان زمین‌شناسی بوده ولی تحقیقات نو نشان می‌دهد هوش مصنوعی می‌تواند این موضوع را تا حد زیادی حل بکند.محققان دانشگاه تگزاس در آستین الگوریتم‌های هوش مصنوعی را مورد تحقیق قرار داده‌اند که می‌تواند تا ۷۰ درصد وقت وقوع رخداد زلزله را پیش‌بینی بکند.محققان برای آزمایش این الگوریتم آن را برای مدت 7 ماه در چین مورد آزمایش قرار داده‌اند و حال مطمئن شده‌اند که می‌توان از این سیستم هوش مصنوعی برای چنین منظوری بهره گرفت.

سرگئی فومل یکی از اعضای تیم تحقیقاتی می‌گوید:

پیش‌بینی زلزله تا پیش از این چیز غیر ممکنی به پیشنهاد می‌رسید و البته هنوز هم به پیش‌بینی زلزله در هر نقطه‌ای در جهان نزدیک نشده‌ایم ولی آنچه به دست آوردیم نشان می‌دهد مسئله‌ای که فکر می‌کردیم حل ناشدنی میباشد حداقل از پیشنهاد تئوری قابل حل میباشد.این تحقیق نشان داد که سیستم هوش مصنوعی توانست جا ۱۴ زمین‌لرزه را در فاصله ۳۲۱ کیلومتری از محل وقوع‌شان و شدت آنان پیش‌بینی بکند. این الگوریتم هوش مصنوعی تنها ۸ هشدار اشتباه صادر نمود و 1 زمین لرزه را از قلم انداخت.

پیش‌بینی زلزله داشت و نقاط آبی مکان‌هایی میباشد که زلزله در آن‌هابه وقوع پیوست. سیستم هوش مصنوعی فقط 1 زلزله را از دست داد.۷۰ درصد پیش‌بینی شاید روی کاغذ عدد قابل توجهی به پیشنهاد نرسد ولی در حالا حاضر سیستم‌های جایگزینی برای پیش‌بینی زمین‌لرزه وجود ندارند.محققان تصور می‌کنند حتی در گونه پیش‌بینی ۷۰ درصدی زمین‌لرزه هم می‌توانند از وقوع خسارات اقتصادی وانسانی عظیمی اجتناب شودو آمادگی در برابر زلزله در سراسر جهان بهبود یابد.

پیش بینی زلزله توسط هوش مصنوعی

پیش بینی زلزله توسط هوش مصنوعی

حال این محققان می‌خواهند مدل آزمایش شده را در مناطق زلزله‌خیزی همچون ایتالیا، ژاپن، یونان، ترکیه و کالیفرنیا در آمریکا مورد استفاده قرار بدهند.هدف این پروژه بهبود الگوریتم پیش‌بینی فعلی میباشد و هرچقدر داده‌های مورد استفاده در این سیستم بیش شود دقت آن هم زیاد شدن خواهد یافت.

 

مطالب مرتبط: